%
UVP:  8.990,00
 6.999,00 exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

exkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

 2.362,50 exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

exkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

UVP:  3.490,00
 2.495,35 exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

exkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

%
UVP:  3.375,00
 3.153,15 exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

exkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

%
UVP:  4.980,00
 3.971,55 exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

exkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

 3.049,00 exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

exkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

 1.743,00 exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

exkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

%
 3.099,00 exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

exkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten